بسم الله الرحمن الرحیم


علی همواره با حق است و حق با علی است.(حضرت رسول اکرم(ص))

همگی خندیدند ...
روزی حضرت امیرالمومنین (ع) با عده ای از یاران نشسته بودند ، در این هنگام حضرت دست راستش را بالا برد و به یاران فرمود : اگر گفتید دست راست من شبیه چیست ؟
یکی گفت شبیه شمشیر دیگری گفت شبیه پنجه های شیر و خلاصه هر یک چیزی گفت ، حضرت لبخندی زدند و فرمود :
دست راست من شبیه دست چپ من است.
همگی خندیدند ...